Flu Clinics 2019/Clinigau Ffliw 2019

Drop-in flu clinics for patients registered at Cardigan Health Centre will be held on Saturday the 12th October and Saturday the 16th November at Cardigan Swimming Pool between 9am and 3pm PLEASE NOTE THAT THE CLINIC HELD ON 12TH OCTOBER WILL BE FOR OVER 65’s ONLY. This is due to an unscheduled manufacturing delay by Sanofi pharmaceutical who cannot supply the at risk group vaccine by this date. Patients under 65 years in the at risk group will be offered the vaccine on Saturday 16th November or and appointment can be made at the surgery at a later date.

Cynhelir clingau galw heibio ar gyfer brechiad ffliw i’r cleifion hynny sydd wedi eu cofrestru yng Nghanolfan Iechyd Aberteifi ar Ddydd Sadwrn y 12ed o Hydref a Dydd Sadwrn 16eg o Dachwedd ym Mhwll Nofio Aberteifi rhwng 9yb a 3yp. NODER Y BYDD CLINIG 12fed HYDREF AR GYFER CLEIFION 65 OED I FYNY YN UNIG. Mae hyn oherwydd oedi gan Sanofi sydd yn cynhyrchu’r brechlyn i’r rheiny sydd o dan 65 ac yn y grwp bregus. Cynigir y brechlyn i’r rheiny o dan 65 sydd yn y grwp bregus ar y 16eg o Dachwedd neu gellir trefnu apwyntiad yn y feddygfa wedi’r dyddiad hwn.