Lunchtime closure 1-2pm /Ar gau amser cinio rhwng 1-2 y prynhawn

Due to increasing pressure, from Monday 10th June 2019, the surgery will be closed between 1 and 2 pm. Thank you for your co-operation.

O ganlyniad i bwysau cynyddol, mi fydd y feddygfa ar gau rhwng 1 a 2 y prynhawn o’r 10fed o Fehefin ymlaen. Diolch am eich cydweithrediad.