Closures for Training/Ar gau gogyfer Hyfforddiant

Please note that the surgery will be closed on the afternoon of Wednesday 23rd October and Thursday 28th November 2019 for essential staff training. If you require urgent medical attention during these times, please telephone the normal surgery number and hold.

Bydd y feddygfa ar gau ar brynhawn Mercher 23ain Hydref a phrynhawn Iau 28ain Tachwedd gogyfer a hyfforddiant hanfodol i staff. Oes oes angen gofal meddygol brys arnoch yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch y feddygfa ar y rhif arferol a daliwch y lein.