FLU VACCINE DELAY/OEDI AR FRECHIAD FFLIW

Dear patient,

Due to an unforeseen manufacturing delay on vaccines for under 18’s and under 65 at risk group- the only vaccines we currently have in stock are for the over 65’s. We will NOT have vaccines for 2-3 year’s old or any age group UNDER 65 at our drop-in clinic on 12th October at Cardigan Swimming Pool. Any eligible patient under 65 should attend our 2nd drop-in clinic on Saturday the 16th November at Cardigan Swimming Pool. Apologies for any inconvenience.

Oherwydd oedi gan y gwneuthurwr na ellid fod wedi ei ragweld, brechlyn ffliw i’r rheiny dros 65 yw’r unig frechlyn sydd gennym mewn stoc ar hyn o bryd. NI FYDD gennym frechlyn i’r ystod oedran 2-3 nag unrhyw grwp arall o dan 65 sydd yn gymwys yn ein clinig ffliw ar y 12ed o Hydref ym Mhwll Nofio Aberteifi. Annogir unrhyw glaf o dan 65 sy’n gymwys am y brechlyn ddod i’r ail glinig ffliw galw i fewn a’i gynhleir ar Ddydd Sadwrn 16eg o Dachwedd ym Mhwll Nofio Aberteifi. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.