Oriau Agor Dros Y Nadolig/Christmas Opening Hours

Christmas Eve/Noswyl Nadolig 8.30- 6.30

Christmas Day/Dydd Nadolig AR GAU/CLOSED

Boxing Day/Dydd San Steffan AR GAU/CLOSED

27ain Rhagfyr/ 27th December 8.30- 6.30

30ain Rhagfyr/30th December 8.30-6.30

31ain Rhagfyr/31st Dec 8.30-6.30

Dydd Calan/New Year’s Day AR GAU/CLOSED

2il Ionawr 2020/2nd Jan 2020 8.30-6.30

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau for gennych ddigon o feddygyniaeth dros gyfnodau pan fyddwn ar gau. Noder y gofynnwn am hyd at 72awr gwaith i brosesu presrgipsiynau.

We kindly ask you to be mindful of ensuring you have enough medication during our closed periods. Please note we require up to 72 working hours to process script.

Remember the fastest and most convenient way to order your script is online- ask reception for details.

Cofiwch taw’r ffordd gyflymaf a mwyaf effeithiol o archebu eich presgripsiwn yw ar-lein- gofynnwch i’r dderbynfa am fanylion.