Practice Closure for Training 12th February and 12th March 2020

Please note the practice will be closed from midday on Wednesday 12th February and Wednesday 12th March for training purposes. Should you require urgent medical attention during these times, please hold the line to be connected to reception. The telephone lines will re-open at 8am on Thursday 13th February and Thursday 13th March respectively.

Noder y bydd y feddygfa ar gau o hanner dydd ymlaen ar dydd Mercher y 12ed o Chwefror a dydd Mercher y 12ed o Fawrth er mwyn hyfforddiant staff. Oes bydd angen gofal meddygol brys arnoch yn ystod y cyfnod hwn, dalier y llinell ffon er mwyn cysylltu a’r dderbynfa. Mi fydd y llinellau ffon yn ail-agor am 8 yb ar ddydd Iau 13eg o Chwefror a dydd Iau y 13eg o Fawrth yn eu tro.