Closed Bank Holiday 8th May/Ar Gau Gwyl y Banc 8fed o Fai

Please note that to mark 75 years since VE day, the May bank holiday has been moved to Friday the 8th May. The surgery will be closed on this day and will re-open as normal on Monday 11th May.

Noder, for Gwyl y Banc Calan Mai wedi newid i ddydd Gwener yr 8fed o Fai i nodi 75 mlynedd ers diwrnod VE mwyn. Mi fydd y feddygfa ar gau ar y diwrnod hwn. Byddwn yn ail-agor yn ol oriau argferol ar dydd Llun y 11eg o Fai