June 25 Mehefin Ar gau gogyfer a Hyfforddiant/Closed for Training

Noder y bydd y feddygfa ar gau o hanner dydd ymlaen ar ddydd Iau Mehefin y 25ain er mwyn hyfforddi staff. Byddwn yn ail agor fer arfer am 8 yb ar ddydd Gwener Mehefin y 26ain. Os fydd arnoch angen gofal meddygol brys ar y prynahwn hwn, ffonier ar y rhif arferol ac fe gewch eich cysylltu a’r feddygfa.

Please note that the surgery will be closed from noon onward on Thursday the 25th June for staff training. We will re-open at 8am on Friday 26th June. If you require urgent medical care that afternoon please telephone on the usual number and you will be put through to the surgery.