Nyrs Meddygfa/Practice Nurse Required (Mehefin/June 2020)

Mae’r partneriaid yn Nghanolfan Iechyd Aberteifi yn chwilio am Nyrs Meddygfa brwydfrydig a hyblyg i ymuno gyda’r tim deinamig a chefnogol. Porwch ein tudalen swyddi am wybodaeth bellach.

The GP partners at Cardigan Health Centre are looking to appoint an experienced, motivated and adaptable Practice Nurse to join their dynamic and supportive team. Please visit our jobs page for further information.