Telephone Communication Issues/Anhawsteru Cysylltu drwy ffonio

Annwyl Glaf/Dear Patient

We are currently experiencing difficulties with our telephony systems and are aware you may have difficulty in getting through. This is due to a third party technical issue with our phone system which we hope will be fixed soon. We sincerely apologise for this and ask that you bear with us. Our e-consult option can be used as an alternative. If you are experiencing chest pain, blood loss or collapse or have a life threatening emergency, please dial 999 immediately.

Rydym yn profi anhawsteru gyda ein system ffon ac yn ymwybodol efallai eich bod yn cael anhawster cysylltu a ni. Mae hyn o achos problem technegol nad yw o dan ein rheolaeth ac rydym yn gobeithio y gellir adfer hyn yn fuan. Mae’n wirioneddol ddrwg gennym am hyn ac rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar. Gellir defnyddio ein gwasanaeth e-consult fel modd amegen o gysylltu. Os ydych yn profi poen yn y frest, tagu neu llewyg neu os oes gennych argyfwng sydd yn berygl bywyd, deialwch 999 ar unwaith.