Flu Clinics 2020/Cilingau Atal Y Ffliw 2020

We will be holding our flu clinics for the over 65 cohort on Sunday 11th, 18th and 25th of October at Cardigan Health Centre, Rhodfa’r Felin. Each patient over 65 should have received an individualised appointment letter. Due to current Covid-19 circumstances, please note that we will only be able to administer your vaccination on presentation of this letter. Other eligible patient cohorts will be invited for their vaccination in due course. We kindly ask patients to attend at the allocated time on their letter.

Mi fyddwn yn cynnal clinigau atal y ffliw i’r rheiny sydd dros 65 ar ddydd Sul yr 11eg, 18ed a 25ain o Hydref yng Nghanolfan Iechyd Aberteifi, Rhodfa’r Felin. Dylsai pob claf dros 65 oed fod wedi derbyn llythyr apwyntiad unigol. Oherwydd amgylchidau presennol sy’n deillio o Cofid-19, noder os gwelwch yn dda taw dim ond wrth gyflwyno’r llythyr hwn y medrwch gael eich brechlyn. Caiff cleifion eraill sydd yn gymwys am y brechlyn eu gwahodd yn y dyfodol agos. Gofynnwn yn garedig i gleifion fynychu ar yr amser a gofnodwyd ar eu llythyr.