Flu Clinic Sunday 25th October Clinig atal y Ffliw 25ain Hydref

Following today’s Welsh Government announcement, please note that our flu clinic on 25th October will still be running. All measures have been put in place in order to conduct these clinics with as little risk as possible to both patients and staff. Thank you to all our patients who have already attended and have been understanding of the extra regulations in place surrounding this year’s clinics. Please do not forget to bring you letter with you on the day- we cannot vaccinate you without this.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw, noder y bydd ein clinig atal y ffliw yn dal i gael ei redeg ar ddydd Sul y 25ain o Hydref. Mae pob mesur wedi cael ei roi mewn lle fel bod y clinigau hyn yn peri cyn lleied o risg ag sy’n bosib i’r cleifion ac i’r staff. Diolch i’r cleifion hynny sydd wedi mynychu eisoes ac am fod mor ystyriol o’r rheolau ychwanegol sydd yn rhaid eu dilyn eleni. Cofiwch eich bod yn dod a’ch llythyr gyda chi ar y diwrnod- ni fyddwn yn medru rhoi brechlyn i chi heb hwn.