Flu Vaccines/Brechlynnau Ffliw

Any patient who is eligible and yet to receive their flu jab, please contact the surgery in order to book an appointment. Additional flu vaccines for the over 65’s should be available from 10th November. Vaccines for those under 65 are currently available.

Os ydych yn gymwys ac heb dderbyn eich brechlyn ffliw eto, gofynnir i chi gysylltu a’r feddygfa os gwelwch yn dda er mwyn gwneud apwyntiad. Gobeithir y bydd brechlynnau ffliw ychwanegol i’r rheiny dros 65 ar gael o’r 10fed o Dachwedd ymlaen. Mae brechlynnau ar gyfer y rheiny sydd o dan 65 ar gael.