Flu Vaccine for those aged between 50-64 years Brechlyn atal y Ffliw i’r rheiny sydd rhwng 50-64 oed:

As from 1st December 2020, those aged between 50 and 64 (on the 31st March 2021) are eligible for an NHS flu vaccine. Please phone the surgery if you would like to book an appointment.

Yn cychwyn ar y 1af o Ragfyr 2020, mae unrhyw un sydd rhwng 50 a 64 oed (ar y 31ain Mawrth 2021) yn gymwys am frechlyn atal y ffliw gan y GIG. Os am wneud apwyntiad, ffoniwch y feddygfa os gwelwch yn dda.