Covid-19 Vaccination Update/Diweddariad Brechlyn Covid-19

Cardigan Health Centre is working with Hywel Dda University Health Board on a plan to roll out the vaccination of patients with the Astra Zeneca/Oxford vaccine.

Following national guidance, we will initially be contacting patients who are 80 years or older.

Please be patient with us while we work with the health board to deliver this first phase of the public vaccination programme.

We will contact you by phone or by letter as soon as we have vaccine supplies to offer.

Please be aware of scams surrounding the Covid vaccine. The vaccine is free on the NHS and Cardigan Health Centre would never ask you for any bank details.

For further information please scroll down and follow the link below:

Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gynllun i gyflwyno brechu cleifion â brechlyn Astra Zeneca / Rhydychen.

Yn dilyn arweiniad cenedlaethol, byddwn yn cysylltu â chleifion sydd y’n 80 oed neu’n hŷn.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni weithio gyda’r bwrdd iechyd i gyflawni’r cam cyntaf hwn o’r rhaglen frechu gyhoeddus.

Byddwn yn cysylltu â chi trwy ffonio neu ddanfon llythyr cyn gynted ag y bydd gennym gyflenwadau brechlyn i’w cynnig.

Byddwch yn wyliadwrus ynghylch twyll parthed y brechlyn Covid. Mae’r brechlyn am ddim o dan y GIG ac ni fyddai Canolfan Iechyd Aberteifi byth yn gofyn am eich maylion banc.

Am wybodaeth bellach dilynwch y ddolen isod:

Information for general public: https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/?fbclid=IwAR1l4BFUXsJOyWUnDfnX89LO2kj9AkC0vuBFfyWgxmFcFBVHMtxJQRjW4Fk