14th Jan -Closed for Mandatory Training/14eg Ionawr -Ar Gau ar gyfer Hyfforddiant Gorfodol

Please note the surgery will be closed this afternoon, the 14th January, for staff training. If you require urgent medical attention please hold on the line.

Noder y bydd y feddygfa ar gau prynahwn yma, 14eg o Ionawr, gogyfer a hyfforddiant staff. Os oes arnoch angen gofal meddygol brys yna dalier ar y llinell.