Emergency Only on Wednesday afternoons from 3rd February onwards/ Achosion Brys yn Unig ar Brynhawnau Mercher o’r 3ydd o Chwefror ymlaen

Dear patient: Please note that from the 3rd of February we will be closed and operating an emergency only service on Wednesday afternoons. Please only contact us if you have an urgent medical problem than cannot wait until the following morning. These afternoons will be dedicated to delivering the Covid vaccination to our patients ( you will be called in turn as per government guidelines). We thank you for your patience and co-operation in allowing us to carry out this critical work.

Annwyl glaf: Noder y bydd y feddygfa ar gau ar brynhawnau Mercher o’r 3ydd o Chwefror ymlaen. Byddwn yn delio ag achosion brys yn unig. Gofynnir i chi gysylltu a’r feddygfa dim ond oes oes gennych achos meddygol brys na ellir ei adael tan y bore canlynol. Mi fydd y prynhawnau hyn yn cael eu pennu ar gyfer rhoi’r brechlyn Covid i’n cleifion (cewch eich galw yn eich tro yn ol canllawiau’r llywodraeth). Diolchwn i chi am eich amynedd a chydweithrediad fydd yn ein galluogi i wneud y gwaith angenrheidiol hwn.