Important Information About your Covid Vaccine/Gwybodaeth Bwysig Ynghylch Eich Brechlyn Covid

We kindly ask that any patients of Cardigan Health Center who are over 80 OR aged 70-74 (by 31st March 2021) who wish to have a Covid vaccine and have NOT received an invite please ring the surgery as soon as possible to book an appointment. Phone lines are open between 8am and 6.30 Monday to Friday (emergency only Wednesday afternoons). Please note that due to storage requirements the Oxford Astra Zeneca vaccine is the ONLY vaccine administered at your GP surgery. Please respect that we are bound by Welsh Government regulations as to which patient cohorts this is delivered to. Hywel Dda Vaccination Centers are currently delivering the Pfizer-BioNTech vaccine to other allocated patient cohorts (see footnote 1).

Gofynnir i gleifion Canolfan Iechyd Abertiefi sydd dros 80 NEU rhwng 70-74 (erbyn 31ain Mawrth 2021) sydd yn dymuno cael brechlyn Covid ag sydd HEB dderbyn gwahoddiad ffonio’r feddygfa cyn gynted a phosib er mwyn gwneud apwyntiad os gwelwch yn dda. Mae’r llinellau ar agor rhwng 8 or’ gloch y bore a 6.30 yr hwyr Ddydd Llun i ddydd Gwener (achosion brys yn unig ar brynhawnau Mercher). Noder oherwydd anghenion storio taw’r brechlyn Rhydychen Astra Zeneca yw’r UNIG frechlyn a ellir ei roi i’r claf yn y feddygfa. Gofynnwn yn garedig i chi barchu’r ffaith ei bod yn rhaid i ni ddilyn rheolau Llywodraeth Cymru ynghylch pa grwpiau o gleifion sydd yn cael eu brechu. Canolfannau Hywel Dda sydd yn darparu’r brechlyn Pfizer-BioNTech i bob grwp arall (gweler isod).

Footnote (1)ALL other patient cohorts should follow the instructions below/dylai pob grwp cleifion arall ddilyn yr isod:

Priority group 1 – older adult care home staff – please contact 0300 303 8322* or email your name, job title and organisation, mobile phone number and nearest mass vaccination centre to COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Priority group 2 – frontline health and social care staff (including agency) – please contact 0300 303 8322* or email your name, job title and organisation, mobile phone number and nearest mass vaccination centre to COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Priority group 3 – people aged 75 to 79 – please phone 0300 303 8322* or email COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Priority Group 4 (b) people on the shielding list please phone 0300 303 8322* or email COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk