Job Vacancy/Swydd Wag

The GP partners at Cardigan Health Centre are looking to appoint an experienced, motivated and adaptable Phlebotomist to join their dynamic and supportive team. The post is for 16 hours per week – hours and days negotiable. Salary negotiable and depending on experience. Please see our vacancies page for full details

Dymuna’r Meddygon Teulu yng Nghanolfan Iechyd Aberteifi apwyntio Gwaedwr/aig i ymuno gyda’u tim deinamig a chefnogol. Bydd angen i’r unigolyn fod yn berson brwdfrydig, hyblyg ac yn medddu ar brofiad yn y maes. Hysbysebir y swydd am 16 awr yr wythnos – oriau a dyddiau yn agored i drafodaeth. Gweler ein tudalen swyddi am fanylion llawn.