Covid-19 Final Clinic at Cardigan Health Centre 16th June 2021/Clinig Olaf Covid-19 ar Fehefin 16eg 2021

If you received your first vaccination at Cardigan Health Centre ( not Mass Vaccination Centre at Leisure Centre) and have not received a second dose or an appointment/date for your second dose (clinic or housebound) please contact the Surgery asap to arrange. Wednesday the 16th June will be our final vaccination day at the Health Centre. Thank you to all those patients who have attended for their vaccines. For any further enquiries after this date please ring: 0300 303 8322  or e-mail COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Os ydych wedi derbyn eich brechlyn cyntaf yn Nghanolfan Iechyd Aberteifi ( nid y Ganolfan Hamdden) ac nad ydych wedi derbyn eich ail brechlyn neu derbyn apwyntiad/dyddiad am eich ail brechlyn (adref neu yn y clinig), cysylltwch a’r Ganolfan Iechyd cyn gynted a phosib os gwelir yn dda. Mi fydd ein clinig brechu olaf yn y Ganolfan Iechyd yn cael ei gynnal ar Dydd Merched yr 16eg o Fehefin. Diolch i’r cleifion hynny i gyd sydd wedi mynychu am eu brechlyn. Am unrhyw ynholidadau wedi’r dyddiad hwn ffonier: 0300 303 8322  neu danfoner e-bost at :COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk