Job Vacancies

The GP partners at Cardigan Health Center are looking to appoint an experienced, motivated and adaptable Phlebotomist to join their dynamic and supportive team. The post is for 16 hours per week – hours and days negotiable. Salary negotiable and depending on experience. Please follow this link for the job description and person specification.

Dymuna’r Meddygon Teulu yng Nghanolfan Iechyd Aberteifi apwyntio Gwaedwr/aig i ymuno gyda’u tim deinamig a chefnogol. Bydd angen i’r unigolyn fod yn berson brwdfrydig, hyblyg ac yn medddu ar brofiad yn y maes. Hysbysebir y swydd am 16 awr yr wythnos – oriau a dyddiau yn agored i drafodaeth. Cyflog i’w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad. Dilynner y ddolen hon am ddisgrifiad swydd a manyleb unigolyn.