My Health Online/Fy Iechyd Ar-Lein

The simplest way to order your prescription is by registering for My Health Online. This can be done for the majority of medications but there are exceptions. Please ask at reception for a registration form- we will require a valid e-mail address.

Y ffordd hawsaf o archebu eich presgripsiwn yw trwy gorfestru am Fy Iechyd Ar-lein. Gellir archebu’r rhan helaeth o bresgripsiynau drwy’r modd hwn ond mae rhai eithriadau. Gofynnwch yn y dderbynfa am ffurlen gofrestru- mi fydd arnom angen cyfeiriad e-bost cyfredol .

During this period of Covid-19, you can still register for MHOL- we ask you to ring the surgery in order reception can process your details. Information will be posted out to you.

Yn ystod cyfnod Covid-19, gellir dal i gofrestru am FYAL- gofynnwn i chi ffonio’r feddygfa er mwyn i’r dderbynfa fedru prosesu eich manylion. Bydd y wybodaeth anghenrheidiol yn cael ei bostio atoch.