Online Symptom Checker

Most adults and young people will experience some symptoms of viral illness this winter including ‘flu , ‘flu like illnesses and viral gastroenteritis all of which can spread rapidly in healthcare facilities. To help ease pressure on your local NHS services, please consider using using the NHS Direct Symptom Checker first. Alternatively, all the local […]

Choose Pharmacy

As winter approaches pressures on GP surgeries increase. Local pharmacies are now able to treat a wide range of illnesses for FREE under the Choose Well scheme. This includes sore throat symptoms, coughs, colds, back pain and eye infections. Please see the following leaflets to learn how they can help you. Not only does this […]

Rydym yn symud ar y 9fed o Ragfyr 2019

At bob claf sydd wedi’u cofrestru yn Nghanolfan Iechyd Aberteifi: noder y byddwn yn symud lleoliad ar ddydd Llun Rhagfyr 9fed 2019. Canolfan Iechyd Aberteifi, Canolfan Gofal Integredig Aberteifi, Rhodafa’r Felin, ABERTEIFI SA43 1JX fydd ein cyfeiriad newydd. Gellir cael hyd i ni ar lawr cyntaf y ganolfan newydd. Mi fydd ychydig o darfu ar […]

photo of CICC

We are moving on 9th December 2019

To all patients registered at Cardigan Health Centre: please note that we will move premises on Monday 9th December 2019. Our new address is Cardigan Health Centre Cardigan Integrated Care Centre, Rhodfa’r Felin,CARDIGAN  SA43 1JX. We will be situated on the 1st floor of the new Integrated Care Centre. There will be some disruption to services […]

Oriau Agor Dros Y Nadolig/Christmas Opening Hours

Christmas Eve/Noswyl Nadolig 8.30- 6.30 Christmas Day/Dydd Nadolig AR GAU/CLOSED Boxing Day/Dydd San Steffan AR GAU/CLOSED 27ain Rhagfyr/ 27th December 8.30- 6.30 30ain Rhagfyr/30th December 8.30-6.30 31ain Rhagfyr/31st Dec 8.30-6.30 Dydd Calan/New Year’s Day AR GAU/CLOSED 2il Ionawr 2020/2nd Jan 2020 8.30-6.30 Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau for gennych ddigon o feddygyniaeth dros gyfnodau […]