photo of CICC

Cardigan Hospital Reception Main Desk (NOT GP services) call 01239 801560

Please do not call us if you require any of the hospital services as it delays our ability to answer patient calls to the surgery. Phone the number above.

Peidiwch a’n ffonio os gwelwch yn dda os ydych am siarad gyda unrhyw adran o ysbyty Aberteifi gan fod hyn yn amaharu ar ein gallu i dderbyn galwadau cleifion i’r feddygfa. Galwch y rhif uchod.