Prescription Ordering Update/Diweddariad Archebu Presgripsiwn

Please note we are unable to take prescription requests over the phone.

You can order your prescription using the NHS App service, via the local pharmacy repeat prescription scheme or by dropping the repeat slip in the box at the building entrance.

Noder, o Hydref y 1af ymlaen, ni fyddwn mwyach yn derbyn ceisiadau presgripsiwn dros y ffon. Mesur dros dro yn unig oedd hwn i gydfynd gyda ein protocol Cofid-19. Gellir dal archebu eich presgripsiwn gan ddefnyddio’r gwsanaeth ‘NHS App service‘, cynllun ail-archebu’r fferyllfeydd lleol, neu drwy osod y nodeb ail-archebu yn y bocs wrth fyneda’r adeiliad.