Prescription Ordering Update/Diweddariad Archebu Presgripsiwn

Please note that as from 1st of October WE WILL NO LONGER BE ACCEPTING PRESCRIPTION REQUESTS OVER THE PHONE. This was a temporary measure in line with our Covid-19 protocols. You can still order your prescription using the ‘My Health Online’ service, via the local pharmacy repeat prescription scheme or by dropping the repeat slip in the box at the building entrance.

Noder, o Hydref y 1af ymlaen, ni fyddwn mwyach yn derbyn ceisiadau presgripsiwn dros y ffon. Mesur dros dro yn unig oedd hwn i gydfynd gyda ein protocol Cofid-19. Gellir dal archebu eich presgripsiwn gan ddefnyddio’r gwsanaeth ‘Fy Iechyd Ar -Lein’, cynllun ail-archebu’r fferyllfeydd lleol, neu drwy osod y nodeb ail-archebu yn y bocs wrth fyneda’r adeiliad.