Important message for Carers/Neges bwysig i Ofalwyr

If you are a patient with us and are an unpaid carer and have NOT previously registered as one please register using the link below. Please note that you will also need to ring the surgery to inform us in order we can record this on our medical systems. This will ensure you are called for you Covid Vaccine.

Os ydych yn glaf yn y feddygfa ac yn ofalwr/aig ddi-dal sydd heb gofrestru eisoes fel gofalwr/aig, yna cofrestrwch gan ddefnyddio’r ddolen isod. Noder y bydd angen i chi ffonio’r feddygfa hefyd er mwyn i ni fedru cofnodi hyn ar ein systemau meddygol. Fe fydd hyn yn sicrhau eich bod yn cael eich galw am eich brechlyn Covid.

https://hduhb.nhs.wales/healthcare/services-and-teams/carers-information/covid-vaccine-for-unpaid-carers/covid-vaccine-for-unpaid-carers/